Aktuální situace v Domovech pro seniory Šluknov – Krásná Lípa

By | 14.10.2020

Středisko Šluknov:

Domov pro seniory

3 pozitivní zaměstnanci

Testováno 62 klientů – 2 pozitivní klienti

Za účelem ochrany zdraví klientů i personálu byla zřízena v zařízení „Covid jednotka“.

Došlo tak k izolaci nemocných od zdravých.

Všichni zaměstnanci nosí OOP dle pokynů KHS a vnitřního nařízení

Klienti mají zákaz opouštět areál zařízení a je vyhlášen zákaz návštěv

Prosíme rodiny, pokud budou chtít kontaktovat svého příbuzného, přes videohovor, aby kontaktovali soc. pracovnici Ing. Ivetu Krejčíkovou, tel.: 723 905 011 a domluvili si termín.

Ponecháváme možnost přinést drobný nákup, ale pouze v originál obalu, aby prošel dezinfekcí.

Věřte, že všechen personál dělá vše proto, aby se onemocnění dále nešířilo a klienti byli v dobré duševní i zdravotní kondici.

 

Středisko Krásná Lípa:

Domov se zvláštním režimem

1 pozitivní zaměstnanec

Všichni zaměstnanci nosí OOP dle pokynů KHS a vnitřního nařízení

Klienti mají zákaz opouštět areál zařízení a je vyhlášen zákaz návštěv

Prosíme rodiny, pokud budou chtít kontaktovat svého příbuzného, přes videohovor, aby kontaktovali soc. pracovnici Mgr. Kristinu Lehrlovou tel.: 602 787 095 a domluvili si termín.

Ponecháváme možnost přinést drobný nákup, ale pouze v originál obalu, aby prošel dezinfekcí

 

informace k 15.10.2020, v 19,00 hodin

 

Mgr, Dagmar Hluchá, ředitelka