AKTUALIZACE PRO PRAVIDLA VYCHÁZENÍ KLIENTŮ V NOUZOVÉM STAVU

By | 22.12.2020

Vážení,

Dle usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1370 jsou dány podmínky o změně krizového opatření.

S účinností od 22. 12. 2020 jsou dány tyto podmínky:

  • Vycházka je umožněna za podmínky, že klient po návratu bude umístěn do izolace a do minimálně 4 dnů, bude proveden první antigenní test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; izolace bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů,
  • Klient Domova pro seniory používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  • V případě, že klient bude pobývat mimo zařízení minimálně 7 dní, je nutné mít potvrzení o provedeném antigenním testu. Po návratu klienta platí stejná výše zmíněná pravidla.
  • Tímto nařízením je zrušeno usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325

 

  • V případě dotazů kontaktujte sociální pracovnici:

Ing. Iveta Krejčíková – tel.723 905 011 – e-mail: krejcikova@dsskl.cz  (středisko Šluknov)

Mgr. Kristina Lehrlová – tel. 602 787 095 – e-mail: lehrlova@dsskl.cz (středisko Krásná Lípa)

 

Děkuji za pochopení a spolupráci

 

Mgr. Dagmar Hluchá

Ředitelka DPS Šluknov – Krásná Lípa