Aktualizace Pravidla pro vycházení klientů v nouzovém stavu

By | 22.3.2021

Vážení,

dle usnesení Vlády České republiky ze dne 18. 3. 2021 č. 296 jsou dány podmínky pro vybrané druhy sociálních služeb.

 • Od 22. 3. 2021 jsou stanoveny nová pravidla pro vycházení ze zařízení Domova pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o., a to s podmínkami, které platí po dobu trvání nouzového stavu:
  • Klient Domova pro seniory používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  • Každý klient je po jakkoli dlouhé vycházce a odchodu před brán umístěn do izolace a do minimálně 4 dnů, bude proveden první antigenní test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; izolace bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů,
  • V případě požadavku klienta na pobyt mimo zařízení, je nutné mít toto předem dohodnuto se sociální pracovnici tak, aby byl po návratu zajištěn izolační pokoj,
  • V případě, že klient bude pobývat mimo zařízení minimálně 7 dní, je nutné mít potvrzení o provedeném antigenním testu. Po návratu klienta platí stejná výše zmíněná pravidla.
  • Výše uvedený postup pobytu klienta v izolaci se nevztahuje na klienty, kteří mají vystavený certifikát MZd ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů, přičemž nejeví žádné příznaky onemocnění.
  • V případě dotazů kontaktujte sociální pracovnici:

Ing. Iveta Krejčíková – tel.723 905 011 – e-mail: krejcikova@dsskl.cz  (středisko Šluknov)

Mgr. Kristína Lehrlová – tel. 602 787 095 – e-mail: lehrlova@dsskl.cz (středisko Krásná Lípa)

Prosím všechny rodinné příslušníky, ke svým blízkým se doma chovejte stejně, jako při návštěvě v zařízení, tj. nevystavujte je rizikovým kontaktům a dbejte na používání respirátorů. 

Návštěvy v zařízení je možné uskutečnit stále jen za dodržení pravidel, a to po předchozím objednání viz Pravidla pro návštěvy

Děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Dagmar Hluchá

Ředitelka DPS Šluknov – Krásná Lípa